Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon ve Vizyon

Misyon: Hacettepe Üniversitesi'nde genetik bilimi ile ilgili uygulamaların multidisipliner bir yaklaşım içinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Vizyon: Ülkenin genetik politikalarını şekillendiren, genetik bilimini yönlendiren ve Hacettepe Üniversitesi'nin tıbbi genetik araştırmalar konusunda lider konuma gelmesini sağlayan bir merkez olmaktır.