Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarihçesi

Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 19 Haziran 1991 tarih 91-62 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu'nun 23 Eylül 1991 tarihli oturumunda kuruluşu onaylanmıştır.